Loading icon

Kjøpsbetingelser

Les om våre kjøpsbetingelser her

Avbestilling

Avbestillingsfristen for hele arrangementet er 4 uker før ankomstdato. Dersom bekreftelsen foreligger mindre enn 14 dager før ankomst, anses bestillingen for bindende. Innen 14 dager før ankomst bekreftes endelig antall personer. Det er mulig å endre/redusere antall personer i ordren med inntil 10%, dette må gjøres innen 5 dager før ankomst. Avbestilling mellom 4-2 uker før arrangementets dag, faktureres 50% om ikke annet er avtalt. Skjer avbestillingen etter dette, faktureres hele beløpet.

Betaling

Avtalt pris betales i sin helhet etterskuddsvis pr. faktura. Tilleggsprodukter, som for eksempel Ulriksbanen/Fløibanen, vil komme på samme faktura. For større arrangement avtaler vi gjerne à konto betaling.

Uforutsette hendelser

Hendelser utenfor vår kontroll, som streik, lockout, brann, naturkatastrofer og lignende gir oss rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Generelle værforhold kan gjøre det nødvendig å avlyse deler av aktiviteter eller enkelte aktiviteter. I de fleste tilfellene vil man da gjennomføre en alternativ aktivitet, lokalitet, evt. innendørs eller gjennomføre aktiviteten en annen dag. Normalt vil vi kunne se værforhold noen dager i forveien. Hvis Dere innenfor de siste 3 dager før arrangementet får tilbud om kansellering pga. vær og likevel ønsker at vi møter opp – blir aktiviteten fakturert i sin helhet. Dette gjelder selv om den ikke blir fullstendig gjennomført. Dette avsnitt gjelder kun under de værforhold våre instruktører og aktivitetsledere mener aktiviteten ikke bør gjennomføres.

Forsikring og ansvar

Som kunde hos oss er Dere forsikret på alle våre aktiviteter. Vi legger stor vekt på sikkerhet på alle typer arrangementer og opplevelser vi gjennomfører. Derfor har vi utarbeidet risikoanalyser for alle våre aktiviteter. Disse er tilgjengelige på forespørsel.