Loading icon
Zipline

Norges raskeste Zipline

Description

Sommeren 2016 åpnet Norges raskeste zipline på Bergen by's høyeste fjell, Ulriken (643moh).

Med start fra flaggstangen nyter du storslagen utsikt over by, fjord og fjell, mens du svever i høy hastighet over bakken. Turen går ca 300 meter i retning Fløyfjellet, og med maks helling blir det høy fart, før du blir bremset opp raskt og trygt ved vår zipstopp i andre enden.

Aktiviteten er ikke fysiskt krevende, men heller psykisk utfordrende- med en god mestringsfølelse når turen er over.

Natur og miljø

Bygging av zipline på Ulriken har minimal påvirkning på eksisterende friluftsliv, og den vil snarere fungere som et supplement. I tillegg er naturinngrepene som kreves for bygging av zipline ubetydelige, og lite synlig, da wire og bolter går i ett med naturen og kun festes i grunnfjellet. Anlegget er miljøvennlig og legger heller ikke beslag på arealer som ellers burde vært benyttet til andre formål, som for eksempel dyrket jord, eller produktiv skog. Det ligger utenfor turstier og i et ellers lite brukt område.

Bruken av zipline krever ikke annen energi enn den som bruker selv forbrenner. Det finnes heller ingen skadelige bivirkninger av anlegget som utslipp, eller forurensning.

Beliggenhet

Nedenfor flaggstangen foran restauranten.

Ender 300 meter i retning Fløyfjellet.

Trygghet

Det vil kun være sertifiserte instruktører som betjener ziplinen til enhver tid.

Zipline er ikke tilgjengelig for gravide og personer over 100 kg.

Forsikring

Våre kunder er forsikret under alle våre aktiviteter.

Sesongstart

2022

Åpningstider frem til skoleferie

Fredag – søndag kl 12.00-18.00

Åpningstider i skoleferie

Alle dager utenom mandag og onsdag kl 12.00-18.00

Åpningstider etter skoleferie

Fredag – søndag 12.00-18.00

Sesongslutt

2022

Følg med på vår facebook om endringer i åpningstider.

No items found.