Loading icon
Utdrikningslag

Zipline på Ulriken

Bergen Base Camp er begeistret over å kunne tilby denne trygge og miljøvennlige naturopplevelsen til deg på Bergens høyeste byfjell, Ulriken. Byfjellenes første Zipline passer for alle og er ikke fysisk krevende. Ziplinen er ca 300m og har maks helling, noe som betyr at du får bra fart før du blir bremset raskt og trygt opp med vår zip stopp.

Bygging av zipliner på Ulriken har minimal påvirkning på eksisterende friluftsliv, og den vil snarere fungere som et supplement. I tillegg er naturinngrepene som kreves for å bygge ziplinene ubetydelige, og lite synlig da wire og bolter går i ett med naturen og kun festes i grunnfjellet med bolter. Anlegget er miljøvennlig. Bruken av ziplinene krever ikke energi annet enn den energien som brukerne selv forbrenner. Anlegget legger ikke beslag på arealer som ellers burde ha vært benyttet til andre formål, som for eksempel dyrket jord eller produktiv skog. De ligger utenfor turstiene, i et ellers lite brukt område. Der finnes heller ingen skadelige bivirkninger av anlegget, som utslipp eller forurensning.

No items found.